Haberler:

Şarkılarınızı SOUNDHORUS ile tüm dijital müzik platformlarına dağıtabilirsiniz.

SOUNDHORUS şarkılarınızı iTunes, Spotify, Fizy vb. 200 e yakın dijital müzik platformu ve Youtube’a dağıtır, gelirlerinizi toplar ve aylık olarak size öder. Size yeni şarkılar üretmek için daha çok zaman kalır.

Şarkılarınızın haklarını SOUNDHORUS ile koruma altına alarak dijital müzik platformları ve YouTube üzerindeki tüm gelirlerinizi tek adreste toplayabilir, gelirlerinizi aylık olarak SOUNDHORUS üzerinden tahsil edebilirsiniz.

SOUNDHORUS müziğinizi iTunes, Spotify, Apple Muzik, YouTube, Shazam, Vevo, Amazon, Google Play Music, Muud, Tidal, Napster, Fizy, Deezer, Simfy Africa, Medianet, 7Digital, Slacker Radio gibi dünya çapında pek çok dijital müzik platformunda yayınlar, gelirlerinizi toplayarak size ulaştırır.

Şarkılarınızı SOUNDHORUS ile tüm dijital müzik platformlarına dağıtın, müziğinizden para kazanın.

SOUNDHORUS bağımsız müzik platformu... Şarkılarınızı SOUNDHORUS ile tüm dijital müzik platformlarına dağıtın, müziğinizden para kazanın.

Siz de müziğinizi dijital müzik platformları üzerinden dünyaya dinletmek ve müziğinizden para kazanmak istiyorsanız hemen üye olun...

SOUNDHORUS, şarkılarınızı dijital müzik platformları ve YouTube'a dağıtır, gelirlerinizi toplayarak direkt olarak size öder. Bu sayede hiç bir yapımcı ve müzik şirketine ihtiyaç duymadan şarkılarınızı dünyaya dinletebilir, gelirlerinizi kendiniz tahsil edebilirsiniz.

Hüküm ve Koşullar

GİZLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI BİLDİRİMİ / KULLANIM KOŞULLARI / SÖZLEŞME

HÜKÜM VE KOŞULLAR

01-GİZLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI BİLDİRİMİ

Lütfen aşağıdaki hüküm ve koşulları dikkatlice okuyun. Bu metin www.soundhorus.com’a ("Site") erişiminiz ve kullanımlarınıza yönelik hüküm ve koşulları içerir. Buradaki içerik, bilgi, ürünler ve/veya hizmetler ("Hizmetler") sizinle Soundhorus Prodüksiyon A.Ş. (“Şirket”) arasındaki yasal bir anlaşmadır. Şirket, herhangi bir zamanda Site ve Hizmetleri değiştirme, durdurma veya sona erdirme veya önceden haber vermeksizin Hizmet Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler için bu Hizmet Koşullarını periyodik olarak kontrol etmek sizin sorumluluğunuzdadır. Şirket tarafından herhangi bir değişiklik yapıldıktan ve yayınladıktan sonra Siteyi ve Hizmetleri kullanmaya veya bunlara erişmeye devam ederek, revize edilmiş Hizmet Koşullarına yasal olarak bağlı kalmayı kabul edersiniz.

www.soundhorus.com, bağlantılı domainler, dijital dağıtım ile ilgili yazılım ve uygulamalar münhasıran Soundhorus Prodüksiyon Anonim Şirketi’ne (SH) aittir. Kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği için SH'nin benimsediği ilkeler ve kurallar, gizlilik politikası ile düzenlenmiştir.

Kullanıcı, SH tarafından sunulan hizmetlerden faydalandığında; bu gizlilik sözleşmesindeki esasları okuduğunu, kişisel verilerin gizliliği ve bütünlüğü ile ilgili konularda aydınlatıldığını, işbu gizlilik prosedürünün ihlali durumunda her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kullanıcıya ait olacağını kayıtsız ve şartsız olarak kabul etmiş sayılır.

SİTE ÜZERİNDEN VEYA SOUNDHORUS HESABINIZ İLE SUNULAN HİZMETLERİ KULLANARAK, BU METİNDE BULUNAN TÜM ŞARTLAR İLE BİRLİKTE HÜKÜM VE KOŞULLARA BAĞLI KALMAYI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. BUNLARI TAMAMEN KABUL ETMİYORSANIZ, ŞİRKET TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLERE ERİŞEMEZ VEYA KULLANAMAZSINIZ.

SH, kullanıcılar tarafından sağlanan bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunları bir sır olarak saklamayı, bu konuda gerekli tüm teknik ve hukuki tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni göstermeyi beyan ve taahhüt eder.

02-KULLANIM KOŞULLARI

www.soundhorus.com adresindeki site ve buna bağlı olarak verilen hizmetler sadece yasal amaçlarla kullanılabilir. Taraflar, hizmetlerin kullanımı ile ilgili bütün yerel ve yabancı kanunlara, mevzuata ve uluslararası anlaşmalara uymayı beyan ve taahhüt eder. Ayrıca, Lisans Veren (Kullanıcı) site ve hizmetlere erişim ve kullanımla ilgili aşağıda belirtilenler de dahil olmak üzere Şirket'in ve sitenin haklarına veya işleyişine zarar verici veya ilgili mevzuata aykırı hiçbir eylemde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Siteyi devre dışı bırakma, hack’leme, Şirket’e ait araç ve içeriğin kopyalanmasını veya kullanımını sınırlayan veya önleyen güvenlik özelliklerinin ortadan kaldırılması veya engellenmesi;

Herhangi bir üst (meta) veri, üst (meta) etiket veya gizli metnin, Soundhorus Prodüksiyon Anonim Şirketi’ne ait bir isim, marka, URL veya ürün adı marifetiyle kullanılması;

Herhangi bir şekilde iletilmesine izin veya yetki verilmemiş reklam, tanıtıcı belge, önemsiz posta, istenmeyen posta, spam, mail zinciri, saadet zinciri veya herhangi bir istemin indirilmesi, gönderilmesi, iletilmesi, elektronik posta olarak gönderilmesi veya yüklenmesi;

TCP/IP paket başlığı veya başlığın herhangi bir parçasını bozarak, aldatıcı şekilde veya yanlış kaynak bilgisi göstererek düzenleme;

Hukuka aykırı, zarar verici, tehditkâr, müstehcen, taciz edici, onur kırıcı, kötü şekilde veya nefret içerikli nesne veya semboller içeren, herhangi üçüncü kişinin özel hayatını ihlal eden, çıplaklık içeren (porno, erotik, çocuk pornosu, çocuk erotizmi dahil olmak üzere), aldatıcı, korkutucu, küfürlü, hukuka aykırı bir eyleme sevk eden, onur kırıcı, iftira veya hakaret içeren, ahlaka aykırı, terör, şiddet ve nefret söylemi içeren ve benzeri hoş olmayan içeriklerin veya hizmetlerin Site yolu ile paylaşılması, indirilmesi, gönderilmesi veya iletilmesi;

Siteye, dağıtıcı veya siteye bağlı ağ ya da şirket sağlayıcısının teknik dağıtım sistemi üzerindeki herhangi bir internet sayfasına zarar verme, engel olma veya bu hareketlere teşebbüs etme ya da siteye bağlı ağa yönelik protokolleri, şartları, prosedürleri, ilkeleri ya da düzenlemeleri ihlal etme;

Bilgisayar sisteminde veya ağdaki sistem açığını taramaya, araştırmaya, test etmeye veya Site ve Hizmetler için güvenlik ve kimlik denetimi sağlayan önlemleri ihlal etmeye, zayıflatmaya veya alt etmeye teşebbüs etmek;

Site ve Hizmetler için kullanılan yazılımı kaynak koduna dönüştürmeye, tersine çevirmeye, şifresini çözmeye teşebbüs etmek;

Şirket tarafından sağlanan yazılım ve/veya arama araçları veya üçüncü şahıslar tarafından genel dağıtıma sunulmuş ağ tarayıcıları dışında (ör. Internet Explorer, Chrome, Safari) sitede araştırma yapmaya, üst (meta) araştırma yapmaya veya siteye herhangi bir cihaz, yazılım, alet, araç, aygıt veya mekanizma ile ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla web sitesi veya sayfasının nasıl derecelendirildiğini tanımlamaya yönelik sorgu gönderen herhangi bir yazılım ile erişmeye teşebbüs etmek;

Diğer Site ve Hizmet kullanıcılarının kişisel verilerini izinleri olmaksızın toplamak veya saklamak;

Bir gerçek veya tüzel kişi ile bağlantınızı bir şeyin arkasına saklanarak veya sosyal mühendisliğin (social engineering) diğer formlarıyla ya da sahtecilik yaparak yanlış tanıtmak, taklit etmek;

İşbu Sözleşme tahtında veya site kurallarında izin verilmeyen herhangi bir şekilde Site ve Hizmetler’in kullanımı; ve Üçüncü bir şahsı, yukarıda belirtilenlerin herhangi birini yapması veya işbu Sözleşme veya Site kurallarını ihlal etmesi ve/veya bunlara uymaması için görevlendirme, yönlendirme ya da teşvik etmek, işbu sitenin kullanım kurallarının ihlali anlamına gelecektir ki; Soundhorus Prodüksiyon Anonim Şirketi tüm bu sayılan ihlallerle ilgili hukuki ve yasal haklarını saklı tutmak kaydı ile bu ihlal veya ihlalleri gerçekleştiren kullanıcıların üyeliklerini askıya almak, tamamen sonlandırmak ve/veya siteye girişini engellemek konusunda münhasıran yetkilidir.

 

03-SÖZLEŞME

MADDE 1- TARAFLAR

İşbu sözleşme; bir tarafta

Akat Mh. Açelya Sk. No:49 Beşiktaş/İstanbul/Türkiye adresinde mukim Soundhorus Prodüksiyon A.Ş. (Bundan sonra kısaca “Şirket” olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta;

Müşteri (Bundan sonra kısaca “Lisans Veren” olarak anılacaktır.) arasında, aşağıdaki koşullarda mutabık kalınmak suretiyle elektronik ortamda (internet sitesinde) aşağıda yazılı olan şartlar dahilinde düzenlenmiştir.

Bundan sonra ‘Şirket’ ve ‘Lisans Veren’ beraber anıldığında “Taraflar”, münferiden herhangi biri anıldığında “Taraf” olarak ifade edilecektir.

MADDE 2- TANIMLAR

İşbu Sözleşme’de yer alan ifadelerden;

2.1. Eser: Sahibinin hususiyetini taşıyan, musiki eseri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsulü sözlü ve sözsüz besteleri

2.2. Fonogram: Sinema eseri gibi görsel-işitsel eserler içindeki ses tespitleri hariç olmak üzere, bir icrada yer alan seslerin veya diğer seslerin veya ses temsillerinin tespit edildiği ses taşıyıcısı ortamı,

2.3. “Yapımlar”: Şirket’e site yoluyla veya başka bir şekilde herhangi bir zaman iletilen fonogram ve ses kayıtları ile Şirket’e site yoluyla veya başka bir şekilde herhangi bir zaman iletilen ses-görüntü/görsel-işitsel kayıtlarını;

2.4. Single: 1 veya 2 şarkıdan oluşan müzik ürününü;

2.5. EP: 3, 4, 5, veya 6 şarkıdan oluşan müzik ürününü;

2.6. Albüm: 7 ve üstü sayıda şarkıdan oluşan müzik ürününü;

2.7. “Dijital Platform”: Sayısal, dijital sinyaller yoluyla çalışan, ses ve görüntülerin iletildiği; televizyon, internet ve benzeri bilgisayar ortamları, tabletler ile mobil teknolojinin kullanıldığı cep telefonları ve sair mobil mecralar ve henüz bilinmeyen ancak teknolojik gelişmelere bağlı olarak gelecekte hizmet vermeye başlayacak her türlü dijital ortamı;

2.8. “Satış”: Faaliyette olan veya ileride faaliyete geçecek herhangi bir Satış Mağazası aracılığıyla Yapımlar’ın; işlenmesi, yayılması, çoğaltılması ve dağıtımı ile dijital ortamda ve şu anda bilinen veya bilinmeyen sair mecrada satılmasını,

2.9. “Satış Mağazaları”: Yerli ya da yabancı, şu anda mevcut olan ya da olmayan;

iTunes, Spotify, Deezer, TTNet Müzik, Turkcell Müzik, Instagram, Facebook, Avea Müzik, Google Play, Amazon, Android Marketplace, Microsoft Marketplace, X-Box Live, eMusic, Rhapsody, My Juke, YouTube, Vevo, Vimeo, Hulu, Dailymotion, Izlesene, Distronaut, Tik-Tok vb. gibi dünya çapında faaliyet gösteren ve içerikleri umuma ulaştırmak, müzik dinletmek, video izletmek ve satış amacıyla kurulmuş tüm servisleri

Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom vb. gibi mevcut veya ileride kurulacak GSM operatörlerini,

TiViBu, Teledünya, D-Smart, Digiturk, Filmclub, Superplay, Netflix, TVYO gibi web TV, IP TV, kablo TV veya uydu platform operatörlerini,

TTNet, Superonline, Smile gibi Internet servis sağlayıcılarını ve sair tüm web, uydu, Internet, GSM ve benzer teknoloji kullanan, her türlü eser içeriğine sahip tüm servisleri, hizmetleri, radyoları ve mecrayı,

2.10. “Net Gelir”: Yapımlar’ın Satış’ı için ödenen ve alınan satış fiyatından eğer mevcut olursa, Lisans Veren’e detaylandırılmak koşuluyla, ödeme işlem ücretleri, dağıtımcı komisyonları, üyelik ücreti, mağaza komisyonları, indirimler, banka havale ve EFT ve yurtdışı gönderim masrafları ve piyasa teamüllerince ve/veya Şirket işleyişi gereği Lisans Veren’in üstlenmek durumunda olduğu ve önceden bilgisi Lisans Veren’e aktarılmış olan meslek birliği payı ve/veya vergiler gibi, prosedür gereği doğabilen masrafların çıkartılması ile bulunan geliri,

2.11. Haklar: Dijital içeriğin dağıtılabilmesi için bunlarla sınırlı olmamakla birlikte dağıtım, temsil, satış, işleme, çoğaltma, yayma, umuma iletim hakları dahil olmak üzere gerekli olan tüm fikri mülkiyet haklarını,

2.12. “Komşu Haklar”: Eser sahibinin manevi ve mali haklarına zarar vermemek kaydıyla ve eser sahibinin izniyle bir eseri özgün bir biçimde yorumlayan, tanıtan, anlatan, söyleyen, çalan ve çeşitli biçimlerde icra eden sanatçıların, bir icra ürünü olan veya sair sesleri ilk defa tespit eden fonogram yapımcıları ile radyo/televizyon kuruluşlarının sahip oldukları hakları,

2.13. “Sözleşme”: işbu Sözleşme’yi; ifade etmektedir.

MADDE 3- SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI

Soundhorus Prodüksiyon A.Ş. kendisine site aracılığı ile gönderilen Lisans Veren’e ait Yapımlar’ın Satış’ını yürütecektir.

Lisans Veren, sözleşmeye konu olan Yapımlar’ın sahibidir ya da haklarının tüm dünya üzerinde münhasıran tek temsilcisidir.

İşbu Sözleşme; Yapımlar’ın, Sözleşme’de belirlenen hükümler ve koşullar dahilinde Şirket’e lisansı verilen dijital haklarının kullanımına dair; Yapımlar’ın Sosyal Medya ve Dijital Platform’lara aktarılması, Satış Mağazaları’na devri ve Tüm Dünya’da Satış’ına yönelik işlemlerde, Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenebilmesi amacıyla düzenlenmiştir.

MADDE 4- HAKLAR, TARAFLAR’IN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

4.1. Lisans Veren, sözleşmeye imza atan kişinin kendisi olduğunu, 18 yaşından büyük olduğunu ve böyle bir anlaşmaya girmeye yetkin olduğunu beyan kabul ve taahhüt etmektedir.

4.2. Lisans Veren, kalıcı/geçici olarak indirme (download), interaktif/interaktif olmayan dinleme (streaming), interaktif/interaktif olmayan radyo yayınları ve cloud hizmetleri de dahil olmak üzere Yapımlar’ın, yer ve sayı ile sınırlama yapılmaksızın Madde 3’te ifade edilen işlemlerin gerçekleştirilebilmesi adına, gerekli mecralarda internet, mobil web, cep telefonu, tablet, tablet PC, PC ve benzeri her türlü elektronik cihazlar kullanılmak suretiyle ve benzeri ortamlardan, sanal, dijital, elektronik ve sair iletim yollarıyla işbu sözleşme tarihindeki teknik olanaklarla ya da sözleşme tarihinden sonra gelişecek teknik olanaklarla dinleme ve satış alanında kullanılabilmesi adına, komşu ve bağlantılı hakları (Internet/web veya mobil gibi tüm ortamlardan dinletilmesi, indirilmesi, üçüncü kişi ve kurumlara lisans verilmek suretiyle Yapımlar’ın kullandırılması, satılması, wav, flac, dts, mp3, aiff, m4p, m3p, mp4, mpeg, mpg, aac, wam, wma, realaudio, avi, mov formatlarıyla ringtone, ringbacktone, turetone, IVR vs. her türlü şekilde kullanımı, aplikasyon uygulaması, kullandırılması, dağıtımı, kullanımların yasaklanması, mekanik hakların kullanımı veya kullandırılması, mezkur hak kullanımlarına ilişkin tüm bedellerin tahsili vs. tasarruf muameleleri) ile ilgili olarak işbu Sözleşme tahtında Şirket’e tam ruhsat vererek sayı, süre ve yer kısıtlaması olmaksızın münhasıran yetkilendirmektedir.

4.3. İşbu Sözleşme’nin imzalanması ile birlikte eser sahibi, Sözleşme’nin 7. maddesinde belirtilen süre için, Madde 4.1’de ve aşağıda ifade edilen hakların kullanımı adına gayri kabil-i rücu olarak, yurt içi ve yurt dışında geçerli olacak şekilde münhasıran Şirket’e lisans vermektedir.

(i) Yapımlar’ın dağıtılması, satılması, pazarlanması, ticaret mevkiine konulması hakları

(ii) Lisans Veren ve Yapımlar’ın meydana getirilmesine katkıda bulunan sanatçılar tarafından Şirket’e verilen veya bildirilen isimlerin, Lisans Veren tarafından Şirket’e verilen fotoğraflarının, resimlerinin, sanatsal çalışmalarının, biyografilerinin veya sair bilgilerin kullanım hakkı;

(iii) Yapımlar’ın tanıtımını yapma hakkı;

(iv) Yapımlar’ın Sözleşme’de belirtilen kullanımlarından dolayı elde edilen gelirlerinden Şirket ve Lisans Veren adına kazanç sağlama ve bunları tahsil etme hakkı;

4.4. Lisans Veren, Yapımlar üzerinde hak sahibi olan üçüncü şahıslardan (yorumcu, müzisyen, aranjör, prodüktör, eser sahibi, meslek birliği, vb.) Yapımlar’ın satışı için gerekli tüm fonogram, kayıt, yayın, icra ve sair lisans, muvafakatname ve izinleri temin ettiğini ve bu şahıslarla ilgili doğmuş ve/veya doğacak olan lisans ve sair ödemelerini yapmakla mükellef olduğunu kabul ve beyan eder.

4.5. Lisans Veren tarafından iletilen Yapımlar’ın teknik ve ticari açıdan kabul edilebilir standartlarda olması gerekmektedir. Şirket, piyasa standartlarına uymayan Yapımlar’ın dağıtımını yapmayı reddetme hakkına sahiptir. Bununla birlikte Lisans Veren, bütün Yapımlar’ı ve tamamlayıcı unsurları, Şirket ve ilgili Satış Mağazası’nın istediği formatta temin etmeyi kabul eder. Şirket bahse konu formatlara uyabilmek için, gerekli teknik tanımları Lisans Veren’e sağlayacaktır.

4.6. Lisans Veren, Şirket’e işbu Sözleşme tahtında Yapımlar’la ilgili verdiği lisansın Şirket tarafından kullanabilmesine imkân tanımak amacıyla işbu Sözleşme’nin yurt içi ve yurt dışında resmi, özel, gerçek ve tüzel tüm kurum, kuruluş ve makamlar nezdinde “muvafakatname” ve/veya “izin belgesi” yerine geçtiğini kabul eder. Ancak, Lisans Veren, işbu Sözleşme konusu hakların kullanılabilmesi için gerekli olan/olabilecek ve Şirket ile üçüncü şahıslar adına düzenlenecek başkaca bir belge ve/veya vekâletnameyi düzenleyerek/imzalayarak teslim etmekten de imtina etmeyeceğini beyan ve taahhüt eder.

4.7. Şirket, www.soundhorus.com internet sitesi aracılığıyla Lisans Veren adına bir üyelik hesabı oluşturmak ve bu sayede Lisans Veren’in içerik yönetimi ve raporlama hizmetlerine erişimini sağlamakla yükümlüdür. Lisans Veren, Şirket’in bahsi geçen internet sitesi aracılığıyla sunduğu hizmetlerden yararlanmakla site kuralları ile hüküm ve şartları kabul etmiş sayılacaktır. Şirket’in Lisans Veren’e ilettiği kullanıcı bilgileri, Lisans Veren’in sorumluluğundadır, Lisans Veren bu sorumluluğu site kurallarına uygun biçimde kullanacağını taahhüt eder.

4.8. Lisans Veren, siteyi ve hizmetleri, başkasına ait telifli ve eser sahiplerinden izin alınmamış Eserler’i yaymak, başka sitelere aktarmak, bağlantı sağlamak veya depolamak amacıyla kullanmayacağını beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde, Lisans Veren üçüncü şahısların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmiş olacağını veya ihlale katkıda bulunmuş olacağını kabul eder. Şirket, Lisans Veren’in işbu maddeyi ihlal ettiğini saptarsa, tüm yasal ve hukuki hakları saklı kalmak kaydı ile, geçici ya da kalıcı olarak Satış’ı derhal durdurabilir, Lisans Veren’in Site’ye erişimini engelleyebilir ve/veya Şirket nezdindeki hesabını dondurabilir veya kapatabilir.

4.9. Lisans Veren, Yapımlar ve Yapımlar’ın oluşmasında kullanılan ve Şirket’e tedarik edilen tüm materyaller, resimler, çizimler, imgeler, biyografiler, fotoğraflar, üst (meta) veriler, görsel-işitsel Eserler ve sair fikri hakkın kendisine ait olduğunu veya bu hakların kullanma hakkına da sahip olduğunu beyan ve taahhüt eder. Lisans Veren, bahsi geçen bu hakların ve bu hakların sitede veya Satış Mağazaları’nda kullanımının üçüncü şahısların FSEK nezdindeki haklarını ihlal etmediğini beyan ve taahhüt eder.

4.10. Lisans Veren, işbu Sözleşme’deki beyan, taahhüt ve garantilerinin doğru olmaması veya bu beyan ve taahhütlere uymaması dolayısıyla Şirket’in iştiraklerinin, müdürlerinin, yönetim kurulu üyelerinin, pay sahiplerinin, çalışanlarının ve temsilcileri dahil sair ilgili şahısların uğrayacakları zararlara karşı bu kişileri tazmin etmeyi, üçüncü şahısların iddialarına karşı zarar görmelerini engellemeyi, bu şekilde oluşacak masrafları karşılamayı taahhüt eder.

4.11. Lisans Veren’in kusuru dolayısıyla Şirket nezdinde herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğması durumunda; Şirket, Lisans Veren’e derhal bildirimde bulunur. Lisans Veren bu durumda kendi çalıştığı bir avukat aracılığıyla, masrafları Lisans Veren’e ait olmak üzere davaya feri müdahil olur. Bu gibi bir tazminat davası sonucunda elde edilecek bir gelir olması durumunda Taraflar, mahkeme kararına riayet etmekle yükümlüdür.

4.12. Lisans Veren, Şirket’in hizmetleri verebilmesi için üçüncü kişiler ve/veya Satış Mağazaları’yla yapması gereken çeşitli anlaşmalar olduğunu kabul etmektedir. Bunları seçmek Lisans Veren’e ilave bir yükümlülük getirmediği takdirde karar yetkisi tamamen ve münhasıran Şirket’in takdirindedir. Lisans Veren, çeşitli Satış Mağazaları’nın sarfına uygun olarak Yapımlar’ı kendi sitelerinde çeşitli zamanlarda ve çeşitli formatlarda yayımlayabileceğini açıkça kabul eder. Yapımlar’ın bu gereksinimleri karşılayamaması halinde, Satış Mağazaları Yapımlar’ı satıştan çekebilirler.

4.13. Satış Mağazaları’nın mekanik telif ve lisans ücretlerinin ödenme sorumluluğunu almadıkları durumlarda Lisans Veren’e bu tip politikalar hakkında bilgi vermek Şirket’in sorumluluğundadır. Bundan dolayı kişilere ve kurumlara bir ödeme yapılması söz konusu olduğu takdirde bu sorumluluk Lisans Veren’e aittir.

4.14. Satış Mağazaları’nda satış için evrensel ürün kodları (örneğin: ISRC, UPC, ISBN) gerekmektedir. Şirket isterse, Lisans Veren’e gereken, uygun barkodu ve evrensel ürün kodunu (“UPC/ISRC”) sağlayabilir. Barkod ve evrensel ürün kodları yalnızca Lisans Veren’in kullanımı içindir; devredilemez, tekrar satılamaz. Barkod ve evrensel ürün kodlarının tekrar satıldığı veya devredildiği tespit edilirse, Şirket, her barkod ve evrensel ürün kodu için Lisans Veren’den 25$ (yirmi beş Amerikan Doları) tahsil eder. Şirket, söz konusu meblağı Lisans Veren’in Net Gelir’inden mahsup ederek bu ödemeyi almaya yetkilidir.

4.15. Gerekli bütün bilgi, üst (meta) veri, şarkılar, fotoğraflar, grafik dosyaları ya da herhangi diğer bilgi veya gereken formattaki müziğin teslimi Lisans Veren’in sorumluluğundadır. Şirket buna göre istediği formatları açıkça bildirmelidir. Belirtilen materyaller teslim alınana kadar, Şirket’in bu Sözleşme hükümleri altında hizmetlerini sağlama yükümlülüğü doğmayacaktır.

4.16. Lisans Veren, Şirket’i Yapımlar’ın, Lisans Veren’in ve ilgili sair sanatçıların tanıtımı ve/veya Yapımlar’ın satışına fayda sağlanması için Yapımlar’a dair azami 90’ar saniye olacak şekilde önceden Taraflar’ca belirlenen, sorunsuz olan klipleri/fragmanları/örnekleri yayımlamaya veya oynatmaya veya ücretsiz olarak indirmeye izin verme konusunda yetkili kılar.

4.17. Yapımlar, bir Satış Mağazası tarafından standartlarına uymaması nedeniyle reddedilirse, Lisans Veren doğabilecek olan yeniden gönderim/yükleme ücretini ödemekle yükümlü olacaktır. Lisans Veren, Yapımlar ile ilgili hatayı gideremez veya gidermek istemez ise ilk gönderim/yükleme veya müteakip gönderimler/yüklemeler ile ilgili yapılan ödemeler hiçbir koşulda iade edilmez.

4.18. Yapımlar’ın satışı tüketici tercihlerine bağlı olup, Yapımlar’ın Satış Mağazası’nda satışa sunulması, herhangi bir satışın gerçekleşeceği anlamına gelmemektedir. Şirket, makul bir sebebin varlığı halinde, Satış Mağazaları’yla iş bağlantısını reddetme hakkını saklı tutar. Şirket’in Lisans Veren’e karşı hiçbir Satış taahhüdü veya yükümlülüğü yoktur.

4.19. Lisans Veren, dağıtıma göndererek dijital müzik platformlarında yayınlanmasını istediği şarkıları en az 2 ay süre içerisinde yayından kaldırmayacağını, beyan ve taahhüt eder. Şarkıların Lisans Veren tarafından en  2 aylık süre dolmadan hiç bir geçerli mazeret bulunmaksızın yayından kaldırılmasının talep edilmesi halinde, bu iş ve işlemlerle ilgili karar verme yetkisi tamamen Şirket'e aittir.

4.20. Lisans Veren, herhangi bir zamanda herhangi bir içeriğin, Satış Mağazaları’ndan kaldırılmasını istediği takdirde ya da içerikte değişiklik yapmayı talep ettiği durumlarda, içerik kaldırma ya da değişiklik yapma süreçlerinin kontrolünün Satış Mağazaları’nda olduğunu ve bu işlemlerin 15 gün kadar zaman alabileceğini bildiğini ve kabul ettiğini beyan eder.

4.21. Şirket, bu Sözleşme ile kendisine verilen hakları, üçüncü kişi, kuruluş ve şirketlere devredebilir, alt lisans verebilir, tüm bu iş ve işlemlerle ilgili 3. Kişi ve kurumlardan hizmet alabilir. Lisans Veren bu durumu peşinen kabul eder ve onaylar.

4.22. Lisans Veren’in, kendi talebi ve isteği doğrultusunda üyeliğini sonlandırmayı istemesi halinde daha önce ödediği, giriş ve/veya üyelik ücretleri hiçbir şekilde geri ödenmeyecektir.

4.23. SOUNDHORUS PRODÜKSİYON ANONİM ŞİRKETİ'NİN İŞBU SÖZLEŞME’DEKİ MADDELERDE AÇIKÇA ORTAYA KOYDUKLARI BEYAN VE TAAHHÜTLER DIŞINDA AÇIK VEYA ZIMNİ OLARAK HİÇBİR BEYANI VEYA TAAHHÜDÜ YOKTUR.

MADDE 5- ÖDEMEYE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER

5.1. Lisans Veren, Şirket’e Satış’a açılacak Yapımlar’la ilgili olarak uygulama içinde belirtilen tutarları ödeyecektir.

5.2. Şirket, PRO ARTIST ve PRO LABEL üyelik paketleri için, eserler’in satışı, izlenmesi, dinlenmesi veya lisanslaması yolu ile anlaşmalı olduğu dağıtımcı firmadan “hak ediş bedeli” olarak fatura karşılığı tahsil ettiği gelirin %30 unu, dağıtım, tahsilat, raporlama ve optimizasyon işlemlerine dair hizmet bedeli olarak düştükten sonra, kalan %70 ini, ilgili eserlerin yayın tarihinden en erken 4 ay sonra başlamak kaydı ile en geç 3 er aylık dönemler halinde Lisans Veren’e ödeyecektir.

5.3. Net Gelir, yılın her üç (3) aylık dönemi için Lisans Veren’in Soundhorus hesabında o dönem sonu itibarıyla en az 1.000 TL (Bin TL) veya (100 USD) birikmiş olması kaydı ile ve her halükârda Şirket’in ilgili miktarı üçüncü kişi ve kurumlardan tahsil etmiş olmasından sonra yatırılacaktır. Lisans Veren, Şirket’e bahsi geçen ödemeleri yapması için banka hesap bilgilerini profil panelindeki alanları doldurmak sureti ile bildirecektir. Lisans Veren kendi hesabından para çekme ve diğer bankacılık işlemleri ile ilgili tüm masraflardan kendisi sorumludur.

5.4. Tahsil edilen ve panelde bulunan gelirler sayfasında görüntülenen hak ediş tutarlarına tüm vergiler dahil olup, elde edilecek gelirlerden doğacak olan tüm vergiler Taraflar’ın kendi gelirleri oranında ilgili vergi dairelerine yine kendileri tarafından ödenecektir. Ödemeler Lisans Veren’in vergi mükellefi olması halinde panelde bulunan gelirler sekmesinde görüntüleyeceği brüt tutar üzerinden KDV dahil olarak keseceği fatura karşılığı yapılacaktır. Lisans Veren’in vergi mükellefi olmaması durumunda Şirket, Lisans Veren adına düzenleyeceği gider pusulası ile tevkif ettiği %17 tutarındaki stopaj bedeli ile %20 tutarındaki gelir vergisini Lisans Veren’e yapacağı ödemelerden mahsup ederek bağlı bulunduğu vergi dairesine ödeyecektir. Hak ediş ödemeleri Lisans Veren'in hesabına tüm vergiler mahsup edildikten sonra kalan net tutar üzerinden hesaplanacaktır.

5.5. Şirket, Lisans Veren’in herhangi bir hileli tasarrufu veya ihlalli eylemi olduğundan şüphe ederse, Net Gelir üzerinden Lisans Veren’e yapılan ödemeleri durdurma hakkını, bu şüphenin ortadan kalkmasına kadar saklı tutar.

5.6. Şirket’e, kendisine Sözleşme kapsamında Lisans Veren tarafından temin edilen ve lisans verilen telif hakkı, yayın hakkı veya diğer fikri mülkiyet haklarında bir ihlalin söz konusu olduğu ve bu ihlalin mahkeme nezdinde de kesinleştiği takdirde, Şirket’e dava açılırsa veya tazminat talebinde bulunulursa Şirket ilgili zararını Lisans Veren’den talep edebilir, Şirket nezdinde doğmuş veya doğacak olan alacaklarından hiç bir izin veya onay almaksızın mahsup edebilir.

5.7. “Net Gelir”, Yapımların Satışı ile ilgili her türlü vergi ve %30 oranındaki hizmet komisyonu düşüldükten sonra kalan tutarı ifade etmektedir.

6.8. Lisans Veren Soundhorus aracılığı ile dağıtımı yapılan Eserler’inin dijital müzik platformlarından elde edeceği gelirlere ait raporları profil panelindeki gelirler sekmesinden dilediği zaman inceleme ve görüntüleme hakkına sahiptir. Şirket işbu sözleşme süresince bu raporları site panelinde bulunan gelirler sekmesinde Lisans Veren’in dönem, platform ve gelir bazlı olarak incelemesine olanak tanıyacak şekilde yayınlayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Gelirlere itiraz süresi ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 6 (Altı) aydır. Lisans Veren bu süre içerisinde itiraz etme hakkını kullanmadığı taktirde, itiraz hakkından feragat ettiğini ve kendisine yapılan ödemelerin kesinlik kazanacağını, bu süreden sonra geçmişe yönelik hiçbir hak ve alacağının kalmayacağını gayri kabil-i rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt eder.

MADDE 6- SÜRE

6.1. İşbu Sözleşme Lisans Veren’in işbu Sözleşme’yi kabul ettiğini gösteren kutucuğu işaretlediği/butonu tıkladığı tarihten itibaren 1 (Bir) yıl süre ile devam eder, bitiş tarihinden 1 ay önce taraflardan herhangi birisinin sözleşmeyi fesih etmek istediğine dair yazılı bir bildiriminin olmadığı durumda her defasında aynı süre ve şartlarla yenilenir. Lisans Veren işbu Sözleşme’de belirtilen kullanım haklarının anlaşma süresi boyunca gayri kabil-i rücu olarak Şirket’e ait olduğunu kabul eder.

6.2. Taraflardan birinin Sözleşme’nin esaslı yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde, diğer tarafın aykırı davranan tarafa göndereceği yazılı ihtarnameden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde Sözleşme’ye aykırılık ortadan kaldırılmadığı takdirde, bildirimde bulunan taraf Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir.

6.4. İşbu Sözleşme Taraflar’dan herhangi birinin talebi ve/veya Lisans Veren’in Site üzerindeki üyeliğini tek taraflı olarak sonlandırması sonucu tek taraflı olarak fesih edilir. Fesih bildiriminin yapıldığı tarihten başlamak kaydı ile eserlerin dijital müzik platformlarından kaldırılması amacı ile en geç 30 (Otuz) gün içinde sona erer.

MADDE 7- GİZLİLİK

Lisans Veren’in, Şirket’ten işbu Sözleşme sürecinde, öncesinde veya sonrasında öğrendiği; işbu Sözleşme veya bu Sözleşme kapsamındaki işlemler ve kullanımlar ile ilgili olarak ya da diğer konularda Şirket’le, işle, müşterilerle ve tüm faaliyetlerle ilgili yazılı ve sözlü her türlü yazışma ve bilgiler, gizlilik şartıyla açıklanmış kabul edilecektir. Lisans Veren, Şirket’in gizli bilgilerini yetkisiz ifşa, kopyalama ve kullanmaya karşı uygun güvenlik tedbirlerini almakla yükümlüdür. Bu tip bilgiler kamuya mal olmuş veya yasal olarak ifşa edilmiş olan bilgiler olmadığı sürece, Lisans Veren bu bilgileri üçüncü şahıslara hiçbir şekilde ifşa etmeyeceğini işbu Sözleşme ile kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine durumlarda, Şirket’in bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme sona erse dahi, gizlilik hükümleri yürürlükte kalmaya devam edecektir.

MADDE 8- DİĞER DÜZENLEMELER

8.1. Lisans Veren, Siteyi veya Hizmetleri, telif hakkıyla korunan çalışmaları veya herhangi bir üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal eden veya bu ihlalleri teşvik eden herhangi bir materyali site üzerine yüklemeyeceğini, site üzerindeki kullanım alanlarını bunları depolamak için kullanmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.2. Şirketin, eğer doğruysa, bir hak oluşturacak herhangi bir iddia olması durumunda, Şirket'in Lisans Veren’in hesabına erişimi devre dışı bırakabileceğini ve/veya sonlandırabileceğini ve/veya Şirkete sağladığı herhangi bir kayda veya ilişkili materyallere erişimi kaldırabileceğini veya devre dışı bırakabileceğini kabul eder.

8.3. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün kesinleşmiş mahkeme kararı sonucunda geçersiz olması ve/veya geçersiz sayılması diğer hükümlerinin geçersiz olduğu anlamına gelmeyecek ve diğer hükümler geçerli olacaktır.

8.4. Herhangi bir iletişim veya bildiri Taraflar’ın aşağıda belirttikleri elektronik posta adreslerine yapılmalıdır. Tebliğ tarihi bildirimin gönderildiği tarih olarak kabul edilir.

Soundhorus Prodüksiyon A.Ş. (dijital@soundhorus.com)

8.5. Bu sözleşme taraflar arasında bu konuda yapılmış yegâne sözleşmedir ve taraflar arasında varsa daha önceden yapılmış icap, kabul, ön anlaşma ve sözlü ya da yazılı diğer mutabakatları hükümsüz kılar ve bunların yerini alır.

8.6. Taraflar, işbu Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak uyuşmazlıkları önce kendi aralarında halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların hallinde Türkiye Cumhuriyeti Kanunları geçerlidir ve İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.

8 (sekiz) maddeden ibaret işbu Sözleşme Lisans Veren’in www.soundhorus.com adresindeki siteye üye olduğu tarihten itibaren geçerli olmak üzere düzenlenmiş, Lisans Veren tarafından okunduktan ve anlaşıldıktan sonra dijital olarak onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Lisans Veren, işbu Sözleşme’yi kabul ettiğini gösteren kutucuğu işaretlediği/butonu tıkladığı tarihte işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayılır ve söz konusu tarih itibarıyla Taraflar Sözleşme hükümleriyle bağlı hale gelir.

Yardım